تبلیغات
خاطرات بارانی من...

مادر مهربان گروه

سلام بر ستارگان درخشان آسمان دوستی

ایام به کامتون


مادر مهربان گروه و به قول پیامی ها " مامان اسکناسی"

خانم مهربانی که حضورش باعث نشاط و شادی گروهه

معصومه اسکناسی، همسر مهربان سرپرست گروه پیام، حاج آقای اسکناسی

متولد 1336 که از سال 80 به طور رسمی کوهنوردی رو آغاز کردند

ایشون به همراه همسر گرانقدرشون به قلّه های

علم کوه، سبلان، شیرکوه یزد، نظرگاه سبزوار، شاهوار و باغدشت صعود کردند

در برنامه های پیمایش جنگل (اروست به چناربن، شاهرود به گرگان) و پیمایش کویر مصر

از برکت حضورشون بهره بردیم

در شهر قلمدانهای مرصّع، نیشابور زیبا، قله ای نیست

که ایشون حداقل یک بار صعود نکرده باشند

 زیبا آفرین بی همتا  همراهتون باشه مامان اسکناسیِ عزیز گروه پیام

و شادی، میهمانِ همیشگیِ دلتون 10:14 ب.ظ -  یکشنبه 18 اسفند 1392   •*لبخند بهـــــــــار*•