تبلیغات
خاطرات بارانی من...

طبیعت روستای چناران و گرینه

به جزئیات بی توجه نباشیم کمی دقیق تر شویم.

چرا از زیبایی ها به سادگی بگذریم و منتظر چیزی دیگر باشیم ؟
برای خودتان برای دل خودتان جشن بگیرید و شاد باشید! 02:44 ب.ظ -  دوشنبه 29 اردیبهشت 1393   •*لبخند بهـــــــــار*•