تبلیغات
خاطرات بارانی من...

در مسیر بینالود، مروارید سپید نیشابور

کوهستان عرصه بی کران هنرنمایی خالق بی همتاست.

از آن بیاموز پاکی، صداقت، گذشت، افتادگی، مهربانی، شجاعت

و هر آنچه را که نشان از او دارد.




 10:37 ب.ظ -  سه شنبه 6 خرداد 1393   •*لبخند بهـــــــــار*•