تبلیغات
خاطرات بارانی من...

در مسیر سیالان


کوه یک دنیا حرف دارد

وقتی نمی شود حسش کنی از نزدیک می گوید:

 می دانم دوباره خواهی آمد

قوی تر
 11:57 ب.ظ -  چهارشنبه 21 خرداد 1393   •*لبخند بهـــــــــار*•